Zoványi Jen?: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon.