Kiss Gábor: Neves könyvtárosok voltak

A Deák Ferenc Megyei Könyvtár és a megyei könyvtári ellátás története 1950-2010. Szerk. Kiss Gábor, Sebestyénné Horváth Margit. Zalaegerszeg, Deák Ferenc Megyei Könyvtár. 2012. 181 p.

Kapcsolódó személyek: Balázs Béla (Irodalom)
 Németh László (Irodalom)
 Gaál Károly (Irodalom)
 Pál József (Irodalom)