Abonyi Andor; 1905-ig Auszterlitz

(Nagykanizsa, Zala vm., 1887. febr. 21. - Galícia, Ukrajna, 1915. szept. 14.)

ügyvéd, költ?, szerkeszt?

     Középiskoláit a kanizsai piarista gimnáziumban végezte, majd a pécsi joglíceum hallgatója lett. 1914-ben ügyvédi irodát nyitott Dombóváron. Megalapította a Dombóvár és Vidéke cím? lapot. Az I. világháborúban bevonult, Galíciában esett el.
IrodalomGulyás Pál: Magyar írók élete és munkái. : 1.18.has.
 A kegyesrendi f?gimnázium értesít?je : 18-29.p.
Főbb művekPrimus. Költemények.
 Nap-nap után. Versek.
 Halál útján. (kézirat)
ArcképA kegyesrendi f?gimnázium értesít?je : 18-29.p.