Beythe István; Beöthe, Bejthe

(K?, Baranya vm., 1532 - Németújvár, Vas vm., 1612. máj. 5.)

protestáns prédikátor, egyházi író

     A XVI. századi magyar protestantizmus jelent?s alakja. Héderváron, Szakolcán, 1559-1564 között Alsólendván volt tanító, majd rövid ideig Sárváron. 1565-1574 között újra Alsólendván a Bánffyak udvari papja, innét Sopronba költözött, 1585-1595 között püspök. Irodalmi tevékenysége szerteágazó, szertartáskönyvet, prédikációs kötetet, kátét adott ki Németújváron.
IrodalomMagyar irodalmi lexikon. : 1.161.p.(?máj.3.)
 Új magyar irodalmi lexikon. : 1.227.p.
 Zoványi Jen?: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon. : 76-77.p.
 Magyar nagylexikon. : 3.787.p.(?máj.3.)
Főbb művekKeresztyéni tudománynak rövid summája
 Az evangéliumok magyarázati...
 Esztend? által való vasárnapi epistolák