Biczó Ferenc

(Keszthely, Zala vm., 1895. jan. 28. - Kaposvár, Somogy vm., 1945. máj. 4.)

tanár, irodalomtörténész

     Tanulmányait a Pázmány Péter Tudományegyetemen végezte, ahol magyar-latin szakos diplomát és bölcsészdoktori oklevelet szerzett. Az I. világháborúban katona volt. A frontról visszatérve a kaposvári leánygimnázium tanára lett. Kritikái és irodalomtörténeti tárgyú cikkei jelentek meg budapesti és kaposvári lapokban, valamint az iskola értesít?jében. 1935-t?l ? szerkeszti a Pannon Múzsa könyvtára c. könyvsorozatot.
IrodalomSomogy megye Trianon után
 Magyar életrajzi lexikon. : 4.93.p.
 Révai új lexikona. : 3.21.p.
 Gulyás Pál: Magyar írók élete és munkái. : 3.282-283.has.
Főbb művekAz elszakított Erdély és Felvidék irodalmi élete
 Somogy vármegye szerepe a magyar irodalomban
 Az irodalom tanítása a leányiskolákban
 Somogyi koszorú : Szerkesztette
 Munkáltató irodalomtanítás
 A magyar nyelv és irodalom korszer? tanítása
 A magyar vers korszer? tanítása