Binder Jen?

(Sümeg, Zala vm., 1856. jan. 9. - Budapest, 1933. okt. 11.)

tanár, irodalomtörténész

     Hamar elkerült szül?földjér?l. A középiskolát és az egyetemet már Budapesten végezte. 1877-ben egy fél évig gyakorló tanár volt a mintagimnáziumban, majd 1887-ig nevel? gróf Károlyi Istvánnál. Ekkor Brassóban vállalt tanári állást, itt élt 1906-ig. 1906-ban Budapestre került, magyart, németet és franciát tanított az V. kerületi állami reáliskolában, 1923-ban bekövetkezett nyugdíjazásáig. Az összehasonlító irodalomtörténet tárgyköréb?l számtalan cikk és tanulmány szerz?je. Behatóan foglalkozott folklorisztikával. Kiadott egy francia antológiát is. Cikkei a következ? lapokban jelentek meg: Zalai Közlöny, Egyetem Philológiai Közlöny, F?városi Lapok, Magyar Nyelv?r, Nemzet, Nagy-károly és Vidéke, Szatmármegyei Közlöny, Ethnográphia, Budapesti Szemle stb. Gazdag szakkönyvtári gy?jteményét még életében eladta a Szegedre menekült "Ferenc József" egyetemnek.
IrodalomGulyás Pál: Magyar írók élete és munkái. : 3.342-344.has.
 Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. : 1.1073.has.
 Magyar életrajzi lexikon. : 1.214.p.
 Magyar irodalmi lexikon. : 1.164.p.
 Új magyar irodalmi lexikon. : 1.231.p.
 Harmath István - Katsányi Sándor: Veszprém megye irodalmi hagyományai. : 289.p.
Főbb művekNéhány Mátyás királyról szóló trufánk s rokonaik
 Egy magyar Lázár - dráma és rokonai
 A kenyér és só mint varázsszerek