Lichtenstein Ferenc Lajos

(Szigetvár, Somogy vm., 1828. febr. 8. - Budapest, 1903. okt. ?)

újságíró, szerkeszt?

     Lichtenstein György öccse. A gimnáziumot magánúton kezdte, majd Keszthelyen, Nagykanizsán, Kaposvárott és Pesten végezte. Az Újépületben lév? Makk-tüzérezred iskolájában volt kadét, s velük együtt önkéntesként vett részt az 1848-1848-i szabadságharcban, a kormány futáraként titkos megbizatásokat teljesített. A szabadságharc után Aradon fogságba került, elmenekült Pest-Budára, ahonnan Bécsbe, majd Berlinbe ment. Poroszországban mez?gazdasággal foglalkozott, birtokfelügyel? lett. A politika is foglalkoztatta, számos cikket írt az 1848-1849-es eseményekr?l külföldi, f?leg német lapokba. Angliában is szerencsét próbált, vállalkozásokba kezdett, sikertelenül. 1863-ban visszatért Magyarországra, részt vett a Magyar Földhitelintézet megalapításában, egyik vezet?je lett. 1864-t?l a Pester Correspondenz cím? politikai k?nyomatos lap szerkeszt?je lett, Az 1870-es években kiadta az Ungari cím? nemzetgazdasági és pénzügyi hetilapot. Részt vett a magyarországi szabadk?m?vesség megszervezésében. Nagy érték? hangszergy?jteménye volt.
IrodalomÚj magyar életrajzi lexikon. : 4.222-223.p.