Bitnicz Lajos; Bittnitz

(Ják, Vas vm., 1790. júl. 17. - Nagykanizsa, Zala vm., 1871. jún. 28.)

katolikus f?pap, matematikus, nyelvész

     Középiskoláit K?szegen (s talán Nagykanizsán) végezte, a szemináriumot Szombathelyen. Ugyanott a líceumban matematikát, magyar nyelvet tanított, 1839-47 között igazgató, ezután kanonok, c. püspök, az MTA matematikai osztályának tagja volt. Rokonlátogatás közben Nagykanizsán halt meg. Matematikai, régészeti, nyelvészeti, történelmi témájú cikkei, hét önálló kötete jelent meg.
IrodalomSzinnyei József: Magyar írók élete és munkái. : 1.1092-1093.has.
 Géfin Gyula: A szombathelyi egyházmegye története. : 3.39-40.p.
Főbb művekTentamen publicum e mathesi adplicata
 A magyar nyelvbeli el?adás tudománya
 Gazdasági szótár