Monspart Gábor

(Zalaegerszeg, Zala vm., 1906. ápr. 13. - Kaposvár, Somogy m., 1997. júl. 14.)

katonatiszt, huszár ?rnagy

     A Ludovika Akadémia elvégzése után 1928-tól a kecskeméti 1/II. huszárosztálynál, 1930 és 1932 között a nyíregyházi 4/II. huszárosztálynál volt szakaszparancsnok, majd két évig az örkénytábori Lovagló- és Hajtótanárképz? Iskolában tanult. Ezután a 3. huszárezredhez került, szolgált Pápán a 3/II. huszárosztálynál, Sopronban a 3/I. huszárosztálynál. Alakulata Munkácsra kerülése után 1942-ig a 3. huszárezred géppuskás-századának parancsnoka volt. Ezzel az alakulattal részt vett Kárpátalja visszafoglalásában, a visszakapott erdélyi és délvidéki területek katonai megszállásában. 1944-t?l orosz, majd lengyel területen, a Duna-Tisza közén harcolt, a Vértes-hegységben vívott harcokban a 3/I. huszárosztály parancsnokaként vett részt. A háború végén jelentkezett az új demokratikus honvédségbe, 1946 augusztusában szolgálaton kívül helyezték, 1951-ben koholt vádak alapján a Budapesti Katonai Törvényszék 8 év börtönb?ntetésre ítélte, 1954-ben szabadult. Ezek után Nagyvázsonyban lovasiskolát vezetett. Perújítási kérelme után 1991-ben felmentették, rehabilitálták, s egyben tartalékos ezredessé léptették el?. A 3/I. huszárosztály története 1944-1945 cím? írásának kéziratát a sárvári Nádasdy Ferenc Múzeum ?rzi.
IrodalomSágvári György - Somogyi Gy?z? - Szabó Péter: Honvédhuszárok. Magyar királyi honvédlovasság, ... : 91-92.p.
ArcképSágvári György - Somogyi Gy?z? - Szabó Péter: Honvédhuszárok. Magyar királyi honvédlovasság, ... : 72.p.