Ereky István; 1893-ig Wittmann

(Esztergom, Esztergom vm., 1876. dec. 26. - Budapest, 1943. máj. 12.)

jogász

     Ereky Károly bátyja. A reáliskolát Sümegen, egyetemi tanulmányait Budapesten és Bécsben végezte. Szakmai pályáját 1898-tól Budapesten kezdte, joggyakornokként. 1902-t?l Sümegen járásbírósági aljegyz?, majd jegyz? volt. 1894 és 1895 között versei és versfordításai jelentek meg a Sümeg és Szent Gróth cím? újságban. 1904-t?l a gy?ri táblabíróság tanácsjegyz?je, majd az eperjesi evangélikus jogakadémia tanára lett. Egyetemi magántanár volt a budapesti és a pozsonyi egyetemen. 1921-t?l a szegedi egyetemen tanított, 1939-1940-ben a jog- és államtudományi kar dékánja, 1938-1939-ben az egyetem rektora volt. 1940-t?l haláláig a pécsi egyetemen tanított. F?ként közigazgatási joggal foglalkozott. 1921-t?l a Magyar Tudományos Akadémia levelez?, 1934-t?l rendes tagja volt. 1930-ban Corvin-koszorúval tüntették ki.
IrodalomÚj magyar életrajzi lexikon. : 2.414-415.p.
 Fári Miklós Gábor-Kralovánszky Ubul Pál: Sümegr?l indulva a világhírnév rangjáig
Főbb művekTanulmányok a magyar általános polgári törvénykönyv tervezete köréb?l I-III.
 Tanulmányok a vármegyei önkormányzat köréb?l
 A többes szavazat Angliában
 Jogtörténelmi és közigazgatási jogi tanulmányok I-II.
 A magyar trón megüresedésének kérdéséhez
 A magyar fels?ház
 A közigazgatási jog és a közigazgatási tudomány Angliában
 Nemzetgy?lés és országgy?lés
 Fascismus és parlamentarismus
 Közigazgatási reform és a nagy városok önkormányzata I-II.
 Önkormányzat az Északamerikai Egyesült Államokban
 A közigazgatási eljárás reformjai
 A tárgyi jog egysége
 Külföldi közigazgatási szervezeti rendszerek
 A tárgyi jogról
 Közigazgatás és önkormányzat
 Az önkormányzat modern rendszerének kialakulása Magyarországon
 A tárgyi jog dualizmusa
 A modern magyar közigazgatás kialakulása
 Adalékok a modern magyar pénzügyi közigazgatás kialakulásához
ArcképÚj magyar életrajzi lexikon. : 2.415.p.
 Fári Miklós Gábor-Kralovánszky Ubul Pál: Sümegr?l indulva a világhírnév rangjáig : 5.p.