Tóth Ágoston, fels?szopori

(Marcali, Somogy vm., 1812. okt. 28. - Graz, Stájerország, ma: Ausztria, 1889. jún. 6.)

honvédezredes, térképész, hadtudományi író

     Gyermekkorát Sopronban töltötte,a gimnázium elvégzése után a bécsi hadmérnöki akadémián tanult (1827-1831). 1831-t?l zászlósként a császári seregben szolgált. 1842-ben részt vett a Habsburg Birodalom második katonai felmérésében. Az 1848-1849-es szabadságharc idején a honvédseregben alszázados, százados, vezérkari ?rnagy, alezredes volt. Részt vett a dési ütközetben, dandárparancsnokként Kolozsvárt védte, a besztercei katonai körzet parancsnokaként Észak-Erdély védelmét irányította. 1849. júliusától a délvidéki hadsereg vezérkari f?nöke volt. A világosi fegyverletétel után halálra, majd kegyelemb?l 18 évi várfogságra ítélték. 1856-ban szabadult az olmützi várbörtönb?l. Szabadulása után gazdatisztként dolgozott góf Széchenyi István nagycenki uradalmában, 1858-ban Pölöskére helyezték. Rendszeresen látogatta a zalaegerszegi mez?gazdasági egyesület összejöveteleit, gyakori vendég volt Pusztaszentlászlón Deák Ferencnél. A megyei élet újraindulásakor megyei mérnökké választották, egyik jelent?s munkája a Mura mederszabályozásának megtervezése Muraszemenyénél. Ötszáz holdas bérelt birtokon gazdálkodott Salomváron, rendszeres cikkírója volt a Zala-Somogyi Közlönynek. 1865-ben mintagazdaságot szervezett Keszthelyen, ahol 1867-ig gazdasági intéz? és az országos gazdasági és erdészeti tanintézet vezet?je volt. 1867-t?l a Közlekedésügyi Minisztériumban az általa megszervezett topográfiai osztályt vezette. 1869-ben visszavették az újonnan felállított magyar honvédségbe. 1873-ban nyugdíjba vonult,az ausztriai Gmundenben telepedett le,1884-t?l haláláig Grazban élt. Sopronban a Szent Mihály temet?ben temették el.
IrodalomSzinnyei József: Magyar írók élete és munkái. : 14.347-350.has.(*1812.márc.)
 Magyar életrajzi lexikon. : 2.888-889.p.
 Új magyar életrajzi lexikon. : 6.820-821.p.
 Hollán Ern?: Tóth Ágoston emlékezete
 Irmédi-Molnár László: Fels?szopori Tóth Ágoston honvédezredes... élete és m?ködése
 Bona Gábor: Tábornokok és törzstisztek a szabadságharcban, 1848-49. : 321.p.
 Bona Gábor: Tábornokok és törzstisztek az 1848/49. évi szabadságharcban : 684-685.p.
 Jankó Annamária: Tóth Ágoston, a térképész
Főbb művekA magyar katonai nevelés és a Ludoviceum felállításának ügye
 Az európai nemzetközi fokmérés és a körébe tartozó geodétai munkálatok
 A földképkészítés jelen állása...
ArcképIrmédi-Molnár László: Fels?szopori Tóth Ágoston honvédezredes... élete és m?ködése : 209.p.
 Bona Gábor: Tábornokok és törzstisztek a szabadságharcban, 1848-49. : 321.p.
 Bona Gábor: Tábornokok és törzstisztek az 1848/49. évi szabadságharcban : 684.p.