Sümeghy Ferenc

(Söjtör, Zala vm., 1819. okt. 20. - Söjtör, Zala vm., 1869. ápr. 26.)

jogász, f?szolgabíró, országgy?lési követ

     Iskoláit Nagykanizsán, Szombathelyen, Gy?rben és Pozsonyban végezte. Jogi tanulmányait 1841-ben fejezte be. Szolgabíró lett kapornaki járásban, 1844-t?l f?szolgabíró. 1848-ban megházasodott, felesége Séllyey Magdolna. A szabadságharc után 1860-ig nem vállalt állást. 1861-t?l újra f?szolgabíró a kapornaki járásban. Országgy?lési követté választották 1861-ben, 1865-ben, 1869-ben.
IrodalomKárolyi Attila: Nagykanizsa város országgy?lési és nemzetgy?lési képvisel?i : 17-25.p.