Ürményi József, ürményi

(Székesfehérvár, Fejér vm., 1807. ápr. 3. - Zalaegerszeg, Zala vm., 1880. okt. 20.)

császári és királyi tanácsos, alnádor, f?ispán

     Apja Ürményi Miksa császári és királyi tanácsos, anyja fels?büki Nagy Julianna. A pesti egyetemen jogot tanult. 1830 és 1836 között aljegyz?, majd f?jegyz? Fejér vármegyében. Els? alispán 1837-t?l, a Királyi Tábla ülnöke, majd itél?mestere, alnádor 1840-t?l. 1845-t?l Tolna vármegye f?ispánja, tisztségér?l 1848-ban lemondott. A szabadságharcban nem vett részt. 1848 után a Tisza-szabályozás biztosa, 1861-t?l Tolna vármegye országgy?lési képvisel?je, 1876-1880 Zala vármegye f?ispánja.
IrodalomSzinnyei József: Magyar írók élete és munkái. : 14.695.has.
 Pálmány Béla: A reformkori magyar országgy?lések történeti almanachja, 1825-1848. : 1.229-230.p.
 Zala megye archontológiája, 1138-2000.
ArcképÜrményi József : 129.p.