Váli Mihály, Nedeliczi

(Szalk-Szent-Márton, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., 1710 táján - Fert?szentmiklós, Sopron vm., 1772.)

orvos. botanikus

     Felvidékr?l Vas, majd Pest megyébe költöz? elszegényedett nemesi családból származott. Szülei korai halála miatt füvesasszony nagynénje nevelte. Kamaszként szlovák olajárusokkal járta be Oroszországot, gyógyfüvekkel is kereskedtek. Körülbelül hat év után, 1733-ban visszatért, beállt gróf Károlyi Ferenc huszárezredébe. Részt vett a rajnai hadjáratban (1735), a török háborúban (1739) segédfelcser. Ezredét Itáliába vezényelték. Gyógyítói tudását értékelve, a padovai egyetem doktorrá avatta ((1743). Pártfogói között volt gróf Althan Mihály ezredes, örökös zalai f?ispán is. Sikerei gyanússá tették, megjárta az inkvizíció börtönét, a sereget el kellett hagynia. Gróf Erd?dy György uradalmi orvosa lett, képezte magát, herbáriumot, orvosi szótárt, receptgy?jteményt írt. Ezek mára elvesztek, életében nem tudta kiadatni munkáit. A sikertelenség miatt útra kelt, elvet?dött Zalába, ahol patrónusa, Althan Mihály kedvéért megyei physikussá (tisztiorvos) választották. Helytartótanácsi rendelet miatt távozott, bár a megye próbálta megvédeni, helyét három évig nem töltötték be. Esterházy Antal uradalmi orvosa lett, de új állása és az erkölcsi elégtétel sem békítette meg, szegényen magányosan halt meg.
IrodalomErnyey József: Régi füveskönyveink törénetéb?l
 Bencze József: Nedeliczi Váli Mihály
 Weszprémi István: Magyarország és Erdély orvosainak rövid életrajza : 4.620-647.p.