Sill Aba Ferenc

(Csallóközcsütörtök (?tvrtok na Ostrove , Szlovákia), 1925. aug. 12. - Szombathely, Vas m., 2018. ápr. 5.)

ferences szerzetes

     Családja tiroli származású. Pozsonyban és Dunaszerdahelyen járt iskolába, az esztergomi Ferences Gimnáziumban érettségizett. 1941-ben belépett a ferences rendbe, a noviciátust Búcsúszentlászlón töltötte. Fels?fokú tanulmányait a szombathelyi teológiai f?iskolán és a budapesti hittudományi akadémián végezte. 1949-ben tett örökfogadalmat, 1950-ben szentelték pappá Szombathelyen. A szerzetesrendek feloszlatása után a Szombathelyi Egyházmegyében szolgált: káplán volt Körmenden és Egerváron (1952-1955), lelkész Nagypáliban (1955-1956). Szentszéki jegyz? (1956-1975), a szombathelyi Szent Norbert Lelkészség vezet?je (1965-1971), plébánoshelyettes majd plébános Táplánszentkereszten, Tanakajdon (1971-1986),Szombathelyen a Székesegyház plébánosa (1987-1989), a Szent Erzsébet Plébánia vezet?je (1989-2006). Emellett az Egyházmegyei Könyvtár igazgatója (1985-2011) és f?iskolai docens (1998-2008). A Sz?z Máriáról Nevezett Ferences Rendtartomány f?nöke (1990-1998). Számtalan megbízatása mellett tudományos munkát is végzett: középkori és kora újkori forrásokat fordított magyarra és dolgozott fel.
IrodalomFáy Zoltán: A szelíd vasi ember