Bohuniczky Szefi; Bohuniczky Jozefa

(Nagypécsely, Zala vm., 1892. márc. 19. - Budapest, 1969. febr. 28.)

író

     Elszegényedett nemesi családból származott, apja Bohuniczky Kálmán, anyja Frank Róza. Gyermekkorát Tab mellett töltötte (Csibehegy-pusztán).Tanulmányait Veszprémben végezte. Férje Maller Dezs? tanár. Schöpflin Aladár fedezte fel, els? novellái a Nyugatban jelentek meg 1926-ban. Lakásán irodalmi szalont tartott fenn, ahol a Nyugat köréhez tartozó írók találkoztak. Írásaira árnyalt lélekrajz jellemz?, szívesen ábrázolja a városi középosztály n?alakját. Ett?l eltér? témája a vidéki uradalmak gazdatisztjeinek, szegényparasztjainak világa. Jelent?sek önéletrajzi munkái. Baumgarten díjat kapott (1938, 1942). A budapesti Farkasréti temet?ben temették el 1969. március 7-én. Pécselyi szül?házán emléktáblát avattak tisztel?i. (2007.)
IrodalomMagyar irodalmi lexikon. : 1.172.p.(*1896.)
 Magyar nagylexikon. : 4.220.p.(*1894.)
 Új magyar életrajzi lexikon. : 1.813.p.(*1894.)
 Új magyar irodalmi lexikon. : 1.252.p.(*1894.)
 Tüskés Tibor: Kerüljön emléktábla Bohuniczky Szefi pécselyi szül?házára!
Főbb művekN?k
 Rigó
 Szegény emberek
 Az eszteregi hitbizomány
 Lázas évek
 Otthonok és vendégek