Boldogfai Farkas Sándor

(Törökudvar, Zala vm., (ma: Turcisce-Dvorisce, Horvátország) 1907. júl. 29. - Budapest, 1970. nov. 16.)

szobrász

     Az Iparm?vészeti Iskolán ötvösséget tanult (1922-24), majd a Képz?m?vészeti F?iskolán folytatta tanulmányait (1924-33). Elnyerte a Ferenczy István-díjat (1926). Mint olasz állami ösztöndíjas (1932-33) a római Accademia delle Belle Arti növendéke volt. Itáliai tartózkodása meghatározta kés?bbi pályáját. Hazatérve jelent?s sikereket ért el, mint kiállító m?vész. Köztéri plasztikákat, kisplasztikákat és érméket készített. M?termében és otthonában lév? alkotásait végrendeletileg Zalaegerszeg városra hagyta, amelyeket a Göcseji Múzeumban ?riznek. Domborm?ves síremléke a zalaegerszegi temet?ben található. Felkészültségét szoborportrék, síremlékek, épületplasztikák, köztéri szobrok bizonyítják. Az Ernst Múzeumban retrospektív kiállítást rendeztek m?veib?l (1968). Érmeket is készített (Pécsi Sándor, Gerlóczy Gedeon, Madzsar József). Utolsó munkáinak egyike Pablo Casals m?k?be faragott szobra (1966).
IrodalomN. Pénzes Éva: Boldogfai Farkas Sándor
 Csengeryné Nagy Zsuzsa: Boldogfai Farkas Sándor (1907-1970) : 479-488.p.
 Magyar életrajzi lexikon. : 3.90.p.
 Magyar nagylexikon. : 4.237.p.(*Törökudvarpuszta)
Főbb művekTüköry Lajos : Szoborportré
 Erkel Ferenc : Szoborportré
 Sebestyén Jen? : Síremlék
 Apor Vilmos : Síremlék
 Bikavezet? : Épületplasztika
 Vizafogó : Köztéri szobor
 Mária-kút : Köztéri szobor
 Anya gyermekével : Köztéri szobor
 ?zek : Köztéri szobor
 Kabay János : Síremlék