Alszeghy János

(Alsólendva, Zala vm., (ma: Lendava, Szlovénia), 1855. máj. 5. - Nagyszombat, Pozsony vm., (ma: Trnava, Szlovákia) 1912. aug. 7.)

tanár, író

     Középiskoláit Varasdon, K?szegen, Szombathelyen, Sopronban végezte. Polgári iskolai tanári képesítést szerzett, 1878-tól a nagyszombati polgári iskola tanára, majd igazgatója, több m?vel?dési intézmény vezet?je. (Fia Alszeghy Zsolt irodalomtörténész.) Elbeszélései, pedagógiai m?vei jelentek meg; több gyermekeknek szánt cikke Göcseji János, könyve Göcseji bácsi álnéven jelent meg. (14 kötetét ismerjük, kisebb részük egyesületi jelentés, többségük gyermekeknek szánt ismeretterjeszt? m?.)
IrodalomSzinnyei József: Magyar írók élete és munkái. : 1.131-132.has.
 Gulyás Pál: Magyar írók élete és munkái. : 1.453-454.has.
 Révai új lexikona. : 1.393.p.
 Deák Gyula: Polgári iskolai író-tanárok élete és munkái. : 10.p.(*máj.10.)