Bolla Márton; Bolla Imre

(Sümeg, Zala vm., 1751. ápr. 14. - Pest, 1831. nov. 7.)

piarista szerzetes, tanár, történész

     Tanulmányait Pesten végezte. Kecskeméten lépett a piarista rendbe. 1770-74 között Nagykanizsán m?ködött, utána Nyitrán teológiát tanult, 1775-ben szentelték pappá. Kolozsváron, Vácon, K?szegen, újra Vácon tanár, igazgató, házf?nök, 1809-t?l helyettes rendf?nök, 1812-t?l rendf?nök. Jelent?s szerepe volt a piarista iskolák fejlesztésében. Magyar és latin nyelv? verseket írt, legfontosabb m?ve az 1798-99-ben megjelent világtörténet. A latin nyelv? m? a XIX. század els? felében hat kiadásban jelent meg, az 1840-es években magyarra is lefordították.
IrodalomSzinnyei József: Magyar írók élete és munkái. : 1.1199-1201.has.
 Magyar piaristák a XIX. és XX. században. Életrajzi vázlatok
 Gulyás Pál: Magyar írók élete és munkái. : 3.844-845.has.
 Harmath István - Katsányi Sándor: Veszprém megye irodalmi hagyományai. : 286.p.
Főbb művekPrimae lineae historiae universalis in usum studiosae juventutis Claudiopolitanae