Borbély György, tordai ere?s

(Aranyosrákos, Torda-Aranyos vm., (ma: V?lenii de Arieș, Románia), 1860. szept. 2. - Zalaegerszeg, Zala vm., 1930. febr. 8.)

tanár, publicista, sportszervez?

     A debreceni kollégiumban, majd a kolozsvári egyetemen tanult, tanári pályáját Tordán kezdte, 1896-ban került Zalaegerszegre. Számos kezdeményezés f?z?dik nevéhez: 1900-1917 között szerkesztette a Magyar Paizs cím? hetilapot, ? javasolta el?ször Zalaegerszegen múzeum létrehozását, Csány László szobrának felállítását, ennek érdekében Csány emlékkönyvet szerkesztett, sportversenyeket szervezett stb. Testvérével együtt nyelvm?vel? kiadványt is írt. Sírja a zalaegerszegi Göcseji úti temet?ben van.
IrodalomGulyás Pál: Magyar írók élete és munkái. : 3.897-899.has.
 Békássy Jen? Zala vármegye feltámadása Trianon után. Zalai fejek. : 153-154.p.
 Magyar életrajzi lexikon. : 1.245-246.p.
 Emlékkönyv a Zrínyi Miklós Gimnázium fennállásának 100. évfor­dulójára, 1896-1996. : 119-120.p.
Főbb művek Nyelvünk védelme, gyomlálás a magyar nyelv kertjében : Társszerz?: Borbély Sándor
 Csány emlékkönyv
 Hajna szerelme
 A holtak honából s a bujdosó székely
ArcképA kolozsvári Athletikai Club II. évkönyve, 1886-1888
 A Kolozsvári Athletikai Club III. évkönyve, 1889-1890
 Békássy Jen? Zala vármegye feltámadása Trianon után. Zalai fejek. : 153.p.