Boschán Gyula

(Zalaegerszeg, Zala vm., 1847. ápr. 24. - ? 1944.)

ügyvéd, kormányf?tanácsos

     Apai és anyai ágon is régi zalaegerszegi zsidó családból származott, akik a hitközség alapítói közé tartoztak. Apja Boschán József keresked?, anyja Gráner Katalin volt. A zalaegerszegi izraelita elemi iskola elvégzése után egy évig a nagykanizsai kereskedelmi iskola el?készít? osztályába járt, a német nyelvet ott sajátította el. A soproni evangélikus líceum elvégzése után a párizsi École des Droit-ban két évig jogot hallgatott. Párizsból 1870-ben tért vissza, a budapesti egyetemen is elvégezte a jogot, majd két éven át kisajátító biztosként m?ködött a MÁV vasútépítéseinél. Ezután joggyakornokként dolgozott Szigethy Antal zalaegerszegi ügyvédi kamarai elnök irodájában. 1877-ben letette az ügyvédi vizsgát, Budapesten ügyvédi irodát nyitott. Szigethy Antal hívására visszatért Zalaegerszegre. Szül?városában a Deák-párt és a városi Kaszinó jegyz?je lett, a Zalavármegyei Gazdasági Egyesület ügyészévé választották, mely állást több mint 50 éven át betöltötte. Hosszú id?n át ? volt a zalaegerszegi állami elemi iskoláknál m?köd? iskolaszék alelnöke, majd elnöke. Huszonöt éven át volt elnöke a zalaegerszegi izraelita hitközségnek, 1924-ben díszelnökké választották. 1879-1934 között a Zalaegerszegi Önkéntes T?zoltó Egyesület elnöke volt. Komoly szerepe volt az Országos Magyar Vöröskereszt Egylet megszervezésében, amelynek kés?bb titkára is lett. 1893-tól több mint harmincöt évig volt a Zalaegerszegi Takarékpénztár Rt. ügyész-titkára. Zala megye törvényhatósági bizottságának és Zalaegerszeg képvisel?-testületének egyaránt tagja volt. A zalaegerszegi ügyvédi kamarának 1884-t?l választmányi tagja, 1898 és 1928 között titkára volt, 1928-tól örökös díszelnökké választották. 1921-ben a zalaegerszegi kereskedelmi kör dísztagjává választotta. Bár a város közmegbecsülésnek örvend? polgára volt, 1944-ben gettóba kellett költöznie, deportálták. Halálának körülményei, pontos dátuma ismeretlen. Zalaegerszeg városa 2004-ben, a holocaust 60. évfordulóján utcát nevezett el róla.
IrodalomBoschán Gyula, a zalaegerszegi hitközség elnökének életrajza... : 231-234. p.