Bosnyák Géza, fels?pataki

(Somogytúr, Somogy vm., 1863. aug. 11. - Misefa, Zala vm., 1935. márc. 25.)

f?ispán, fels?házi tag

     Középiskolai tanulmányait Nagykanizsán végezte, a mosonmagyaróvári Gazdasági Akadémián pedig gazdatiszti oklevelet szerzett. Misefai birtokán gazdálkodott. Az 1905-1906-os "nemzeti ellenállás" idején alelnöke volt a zalavármegyei alkotmányvéd? bizottságnak. 1910-ben Nagykanizsán Just-párti függetlenségi programmal országgy?lési képvisel?nek választották. Az Eszterházy-kormány alatt Zala vármegye f?ispánjának nevezték ki 1917-ben. Több mint négy évtizeden keresztül meghatározó egyénisége volt Zala vármegye törvényhatósági munkájának és a közigazgatási bizottságnak. 1927-ben Zala vármegye választottjaként fels?házi tag lett. 1929. júl. 19-én Zala vármegye örökös tagjának választották.
IrodalomGulyás Pál: Magyar írók élete és munkái. : 3.1063.has.
 Békássy Jen? Zala vármegye feltámadása Trianon után. Zalai fejek. : 139.p.
 Zala vármegye ismertet?je : 2.rész.93.p.
 Magyar politikai lexikon (Magyar politikusok) 1914-1929. : 61.p.
Főbb művekBeszéde 1911. X. 28-án
ArcképOrszággy?lési Almanach. : 1927. és 1931.
 Zala megyei almanach. : 1911.47.p.