Bozzay Pál, bozzai

(K?vágóörs, Zala vm., 1829. jan. 20. - Zánka, Zala vm., 1852. jún. 24.)

jogász, költ?

     Iskoláit a pozsonyi evangélikus iskolában és a késmárki jogi akadémián végezte. 1847-ben, joggyakornokként Gulácsra, majd az országgy?lésre - Pozsonyba illetve Pestre - került. 1848 nyarán honvédnak állt; a szabadságharc bukása után besorozták az osztrák hadseregbe. 1852-ben elhatalmasodó tüd?baja következtében leszerelték. Zánkára költözött, ahol hamarosan elhunyt. Síremléke a zánkai temet?ben áll. Az irodalommal diák korában került kapcsolatba: els? versei az Életképekben jelentek meg; kés?bbi költeményei kivívták Pet?fi Sándor elismerését is.
IrodalomMagyar életrajzi lexikon. : 1.256.p.(+jún.21.)
 Poór Ferenc: Negyvennyolcas honvédkölt? a zánkai sírkertben
 Veszprém megyei életrajzi lexikon. : 93-94.p.(?júl.24.)
 Új magyar életrajzi lexikon. : 1.897.p.(+jún.21.)
Főbb művekBozzai Pál irodalmi hagyományai : Lévay József életrajzi bevezet?jével