B?sze Kálmán

(Vásárosmiske, Vas vm., 1900. febr. 17. - Nagykanizsa, Zala m. 1969. szept. 22.)

erd?mérnök

     Tanulmányait a soproni Bányászati és Erdészeti F?iskolán végezte; erd?mérnöki képesítést szerzett. Egy soproni mérnöki irodában építészeti ismereteket sajátított el. 1936-ban került az EUROGASCO inkei kutatófúrásához, majd a MAORT, 1948-tól a Budafai K?olajtermel? Vállalat építési osztályát vezette. Nagy szerepe volt az olajipart kísér? úthálózat, m?szaki létesítmények és lakótelepek gyors, korszer? és kulturált kiépítésében. Különösen jelent?s érdemei vannak a kerettyei és nagykanizsai lakótelep felépítésében és b?vítésében. Ezen érdemeiért Nagykanizsa városa 1964-ben díszpolgárrá avatta. Emléktáblája Budafán található.
IrodalomBinder Béla: B?sze Kálmán 1900-1969
 Magyar életrajzi lexikon. : 3.102.p.
 Jerome René: Emlékezés B?sze Kálmánra