Brand Sándor

(?si, Veszprém vm., 1887. szept. 23. - Zalaegerszeg, Zala m., 1965. jún. 20.)

jogász, alispán

     Középiskoláit a veszprémi kegyesrendi f?gimnáziumban végezte. A budapesti Pázmány Péter Tudományegyetemen szerzett jogi és államtudományi oklevelet. 1913-ban lépett Zala vármegye szolgálatába, mint közigazgatási gyakornok. A hivatali ranglétrán emelkedve 1914-ben aljegyz?, 1918-ban pedig másodf?jegyz? lett. Az 1918-as polgári demokratikus forradalom idején lemondott állásáról, megtagadta a Károlyi-kormány rendeleteinek végrehajtását. A Tanácsköztársaság alatt részt vett az ún. alsólendvai és veszprémi ellenforradalmi szervezkedésben, amiért a forradalmi törvényszék elítélte, de azt végrehajtani már nem volt ideje. 1919. augusztus 6-án újra elfoglalta hivatalát, 1922-ben már mint f?jegyz? tevékenykedett. 1938. május 12-t?l volt Zala vármegye alispánja. Tagja volt a Balatoni Hajózási Rt-nek és a Vármegyei Bank és Takarékpénztár Rt. igazgatóságának. Helyet foglalt a Balatoni Intéz? Bizottságban is. 1944. április 27-én németellenes magatartása miatt eltávolították hivatalából, a Lakatos-kormány azonban 1944 szeptemberében visszahelyezte állásába. 1944. október 17-én a nyilasok internálták. A felszabadulás után belépett a Független Kisgazdapártba, s hozzákezdett a párt újjászervezéséhez a megyében; 1945-t?l 1947-ig volt az FKgP Zala megyei elnöke. 1945 májusában lemondott az alispánságról. A Zala vármegyei Nemzeti Bizottság 1945. június 26-i ülésén megválasztotta ?t - az FKgP által delegált - képvisel?nek, az Ideiglenes Nemzetgy?lésbe. A november 4-i választáson már nem indult, 1946-ban B-listára került. 1947-ben utolsó közéleti tisztségeként a Gyümölcstermeszt?k Országos Egyesülete Zala vármegyei tagegyesületének volt az elnöke. A földreform után megmaradt 100 kat. hold földjén gazdálkodott 1950-ig, amikor is azt elvették, ?t magát pedig Zalaegerszegr?l egy városkörnyéki présházba kitelepítették. Munkát nem vállalhatott, élete végéig szerény nyugdíjából és rokonai, ismer? sei adományaiból élt.
IrodalomBékássy Jen? Zala vármegye feltámadása Trianon után. Zalai fejek. : 138.p.
 Vida István - Vörös Vince: A Független Kisgazdapárt képvisel?i 1944-49. Életrajzi lexikon
 Gulyás Pál: Magyar írók élete és munkái. : 3.1203.has.