Bubics Károly; Bobics

(Alsólendva, Zala vm., (ma: Lendava, Szlovénia), 1812. febr. 13. - Pozsony (ma: Bratislava, Szlovákia), 1887. nov. 21.)

mérnök

     1833-ban mérnöki diplomát szerzett a Mérnökképz? Intézetben. Vízszabályozással kezdett foglalkozni; részt vett a Beszédes József által irányított Kapos-szabályozásban, a királyi biztosság alkalmazottjaként. Ezután uradalmi mérnökként dolgozott több f?úri család szolgálatában. 1847-t?l Komárom vármegye mérnöke lett; 1849-ben kapta meg végleges kinevezését. A szabadságharc után tagosítási munkákban vett részt. 1876-ban nyugdíjba vonult és Pozsonyba költözött.
IrodalomSzinnyei József: Magyar írók élete és munkái. : 1.1109-1110.has.
 Fodor Ferenc: Magyar vizimérnökök a 18-19. században
Főbb művekVázlatok Magyarországnak f?kép dunántúli kerületében e század folyama alatt végbevitt vízszabályozás