Bulla Béla

(Keszthely, Zala vm., 1906. szept. 22. - Budapest, 1962. szept. 1.)

geográfus, földrajztudós

     Vasutas családban nyolcadik gyermekként született. A középiskolát szül?városában végezte, egyetemre Budapestre került, földrajz-történelem szakra. Az Eötvös Kollégium légköre nagy hatással volt a fiatalember szellemi fejl?désére. Doktori disszertációját, amelyet a Keszthelyi-hegység földrajzáról írt, közvetlenül az egyetem elvégzése után védte meg. Berlinbe került, ahol a Collegium Hungaricum ösztöndíjasa lett. Hazatérése után Cholnoky Jen? tanársegédje, majd adjunktusa a budapesti egyetem Földrajzi Intézetében. 1936-ban egyetemi magántanár, 1941 szeptemberét?l nyilvános rendes egyetemi tanár és a Földrajzi Intézet igazgatója. 1952-t?l a Magyar Földrajzi Társaság elnöke. 1954-t?l haláláig az MTA Földrajztudományi Kutatócsoportjának igazgatója és a Földrajzi Értesít? f?szerkeszt?je. Több külföldi tudományos társaság választotta tagjai közé. Magyarországon a modern negyedkor-kutatás és a klimatikus morfológia irányzat megteremt?je, kiváló földrajztudós-generációk nevel?je. A nemzetközi hír? tudós munkásságát számos kitüntetéssel ismerték el (Munka Érdemrend, Lóczy Lajos emlékérem). A lengyel, majd az Osztrák Földrajzi Társaság választotta tiszteletbeli tagjává, s a Nemzetközi Földrajzi Unió is levelez? tagjául kérte fel. Keszthelyen, Rákóczi úti szül?házát 1981 óta márvány emléktábla díszíti.
IrodalomSomogyi Sándor: Bulla Béla (1906-1962)
 Vajda János Gimnázium évkönyve 1991/92.
 Magyar életrajzi lexikon. : 1.277-278.p.
 Marosi Sándor: Bulla Béla 1906-1962
 Tar Ferenc: Bulla Béla (1906-1962) : 269-278.p.
 A Balaton tudományos, m?vészeti és közéleti arcképcsarnoka : 57.p.
Főbb művekA Kárpát-medence földrajza
 Általános természeti földrajz : (egyetemi tankönyv)
 Magyarország természeti földrajza
ArcképA Természet Világa Arcképcsarnoka: Bulla Béla
 A Balaton tudományos, m?vészeti és közéleti arcképcsarnoka : 57.p.