Amade Antal, gróf

(B?s, Pozsony vm., 1760. nov. 25. - Marcalt?, Veszprém vm., 1835. jan. 1.)

f?nemes, f?ispáni helyettes, királyi biztos, f?ispán

     1790-ben még a Nyitra megyei alkotmányos ellenzéket támogatta, majd a bécsi udvar szolgálatába lépett. El?bb a királyi, majd a hétszemélyes tábla ülnökévé, cs. kir. kamarássá és valóságos bels? titkos tanácsossá nevezték ki a Veszprém megyei marcalt?i uradalom birtokosát. 1822-ben királyi f?lovászmester, 1830-ban pedig f?ajtónálló lett. 1808-tól 1824-ig Zala vármegye f?ispáni helyettese, majd haláláig f?ispán volt. Másfél évtizedig vezette az aulikus zalai tisztvisel?ket; ez id? alatt Zala vármegye feltétlenül kiszolgálta az abszolutista bécsi udvar érdekeit. Tekintélyét és befolyását akkor vesztette el, amikor 1823-ban királyi biztosként katonai karhatalmat alkalmazott a törvénytelen királyi rendeletek végrehajtását megtagadó tisztvisel?kkel szemben. Politikai ellenfelei elüldözték Zalából, és 1824-t?l már csak címként viselte a f?ispáni tisztséget. Visszavonult Veszprém megyei birtokára; síremléke ma is megtalálható a marcalt?i köztemet?ben.
IrodalomSzinnyei József: Magyar írók élete és munkái. : 1.139.has.
 Molnár András: A fiatal Deák Ferenc : 175-190.p.