Cholnoky Jen?, csolnokossi

(Veszprém, Veszprém vm., 1870. júl. 23. - Budapest, 1950. júl. 5.)

földrajztudós, egyetemi tanár

     Egyetemi tanulmányait a budapesti m?egyetemen végezte. El?bb ott, majd a tudományegyetemen Lóczy Lajos mellett volt tanársegéd; közben megszerezte a filozófiai doktorátust. 1896-98-ban Kínában tett tanulmányutat, ahol hidrográfiai és geográfiai kutatásokat végzett. Hazatérése után a Földtani Társulatnál, majd a Földrajzi Társaságnál töltött be különböz? tisztségeket. Budapesti és kolozsvári egyetemi tanárkodás után 1940-ben ment nyugdíjba. A Magyar Tudományos Akadémia levelez? tagja (1920-1949). Elnöke volt a Földrajzi Társaságnak, a Magyar Turista Egyesületnek és a Természetvédelmi Tanácsnak. Sokoldalú tudományos tevékenysége közül kiemelkedik a Balaton tanulmányozása. Jelent?sek morfológiai eredményei, továbbá a folyók szakaszjellegér?l szóló tanulmányai. Eredményesen foglalkozott az emberföldrajzzal és az öntözések jelent?ségével az emberi kultúra fejl?dése szempontjából.
IrodalomGulyás Pál: Magyar írók élete és munkái. : 4.425-432.has.
 Magyar életrajzi lexikon. : 1.284-285.p.
 Thirring Gusztáv: Cholnoky Jen? jubileumára
 Bendefy László: Cholnoky Jen?
 A Balaton tudományos, m?vészeti és közéleti arcképcsarnoka : 58.p.
Főbb művekA Balaton limnológiája
 A Balaton jellege
 A Balaton hidrográfiája
 Általános földrajz I-II
 Csillagoktól a tengerfenékig I-IV
ArcképThirring Gusztáv: Cholnoky Jen? jubileumára
 A Balaton tudományos, m?vészeti és közéleti arcképcsarnoka : 58.p.