Cohné József; Coné Oman Israel

(Szentpéterúr, Zala vm., 1834. jan. 12. - ?)

rabbi

     Tanulmányainak elvégzése után Aradon vallástanárként m?ködött, innét Fogarasra került rabbinak. Vallási m?vei jelentek meg.
IrodalomEgység elválás
 A hármas alap
 Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. : 2.89-90.has.
 Magyar zsidó lexikon. : 176.p.
Főbb művekPhilosophia geneseos
 A csodapálca : hitszónoklat
 Az emberi jog, vagy a zsidó és a pénz