Csajághy Gábor

(Balatonfüred, Zala vm., 1903. jún. 18. - Budapest, 1972. júl. 23.)

vegyészmérnök

     A budapesti m?egyetemen szerezte diplomáját. Kezdetben vegyi üzemekben dolgozott, majd 1935-ben a Földtani Intézet munkatársa lett. 1943-ban nevezték ki az intézet vegyi laboratóriumának vezet?jévé. Ezt a pozíciót töltötte be egészen 1970-ben bekövetkezett nyugdíjazásáig. A kiváló elemz? vegyész legf?bb munkaterülete a vízkémia volt. Rendszeresen elemezte hazai gyógyvizeink összetételét. Bevezette a peloidok fizikai és kémiai vizsgálatának módszerét, s a magyar gyógyiszapok min?sítésével alapvet? jelent?ség? munkát végzett. K?zetanalitikai munkássága is kiemelked? jelent?ség? volt. Életében számtalan elismerésben részesült; a Magyarhoni Földtani Társulat tisztségvisel?je, az emlékgy?r? tulajdonosa, a Magyar Hídrológiai Társaság alelnöke, a Bogdánfy Ödön Emlékérme tulajdonosa, az Akadémia Geokémiai Bizottságának aktív tagja volt. Publikációiban els?sorban vegyelemzési kérdésekkel foglalkozott. A balatonfüredi református temet?ben nyugszik.
IrodalomMagyar életrajzi lexikon. : 3.113.p.
 Földváriné Vogl Mária: Dr. Csajághy Gábor emlékezete
 Veszprém megyei életrajzi lexikon. : 107.p.
Főbb művekA gyógyiszapok kémiai és fizikai tulajdonságairól
 A felszín alatti vizek szerves anyagai