Csanády Gusztáv; 1869-ig Scholtz

(Battonya, Csanád vm., 1837. dec. 10. - Budapest, 1913. okt. 27.)

vegyész, mez?gazdász

     Középiskoláit Makón, Pozsonyban, Pesten végezte, a pesti egyetemen els?ként szerzett doktorátust gyógyszerészetb?l. 1870-t?l Mosonmagyaróváron, 1872-t?l Keszthelyen a kémia, a borászat és a kémiai technológia tanára, 1892-1901 között az intézmény igazgatója is. Jelent?s érdemei voltak az akadémia épületének létrehozásában. Plósz Pállal közösen írt m?ve - A borászat könyve - tekintettel hazánk bortermelésére, a korszak legjelent?sebb borászati kézikönyve. 1901-ben nyugdíjba vonult. Sírja a budapesti Farkasréti temet?ben van.
IrodalomSzinnyei József: Magyar írók élete és munkái. : 2.154-155.has.
 Gulyás Pál: Magyar írók élete és munkái. : 4.598-599.has.(+1914)
 Magyar agrártörténeti életrajzok. : 1.311-314.p.
Főbb művekA must és a bor f?bb alkatrészeinek meghatározási módszerei
 A borászat kézikönyve, tekintettel hazánk bortermelésére
 Adatok a must és a borelemzés módszeréhez
ArcképMagyar agrártörténeti életrajzok. : 1.311.p.