Cserei József; 1877-ig Cservik

(Léva, Bars vm., (ma: Levice, Szlovákia), 1850. márc. 19. - Léva, Bars vm., (ma: Levice, Szlovákia), 1908. máj. 7.)

piarista szerzetes, tanár

     A gimnázium négy alsó osztályát Léván végezte. Belépett a piarista rendbe, és egy évet töltött az újoncnevel?ben. A gimnázium további négy osztályát Kecskeméten végezte el. Egyetemi tanulmányokat Budapesten és Kolozsvárott folytatott, a klasszika-filológia tanára lett. 1875. szept. 8-án szentelték pappá. Az 1880-as évek elején került Nagykanizsára f?gimnáziumi tanárnak, 1887-ben már Trencsénben tanított. Irodalmi és m?vészettörténeti cikkei jelentek meg számos lapban, így a Zalai Közlönyben is. Több könyvet írt hazánk m?vel?déstörténetér?l, az ógörög szellemi életr?l. Versírással is foglalkozott.
IrodalomSzinnyei József: Magyar írók élete és munkái. : 2.291-292.has.
 Gulyás Pál: Magyar írók élete és munkái. : 4.838-839.has.
Főbb művekTavaszvirágok
 A classica philológia m?velése hazánkban a XVII. századig
 Gondolatok az idealismus és a realismus köréb?l
 Néhány vonás az ógörögök szellemi életének fejl?déséb?l