Apáthy István

(Hidjapuszta, Tolna vm., 1829. aug. 19. - Budapest, 1889. dec. 4.)

jogtudós, országgy?lési képvisel?

     A gimnáziumi osztályokat Nagykanizsán végezte, belépett a piarista rendbe, részt vett az 1848-1849-es szabadságharcban, majd jogi tanulmányokat folytatott. 1859-t?l ügyvéd, 1870-t?l a budapesti egyetemen tanár, 1881-1882-ben rektor, 1873-tól levelez?, 1884-t?l rendes tagja a Magyar Tudományos Akadémiának. 1878-tól haláláig a letenyei kerület országgy?lési képvisel?je. Kiemelked? m?vel?je volt a kereskedelmi és váltójognak, nagy részt vállalt a kereskedelmi-, váltó- és cs?dtörvény kodifikálásában. Közel 20 alapvet? kötet szerz?je.
IrodalomMagyar életrajzi lexikon. : 1.44.p.(*Hidja)
 Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. : 1.203-205.has.
 Gulyás Pál: Magyar írók élete és munkái. : 1.681.has.
 Bona Gábor: Hadnagyok és f?hadnagyok az 1848/49. évi szabadságharcban : 3.43.p.
 Születtem... Magyar tudósok önéletrajzai : 117-121.p.
Főbb művekA kereskedelmi jog
 A tételes európai nemzetközi jog
 A magyar cs?djog rendszere