Csiki László, nagyajtai

(Magyarköblös, Szolnok-Doboka vm., 1897 - Keszthely, Zala m., 1988.)

mez?gazdász, f?iskolai tanár

     Tanulmányait Mosonmagyaróváron fejezte be 1919-ben. Okleveles gazda lett. 1921-t?l 1925-ig tanársegéd, majd 1925-t?l segédtanár Mosonmagyaróvárott, a Gazdasági Akadémián. Innen került 1928-ban Keszthelyre, ahol el?bb rendkívüli, majd gazdaságvezet? tanár lett. 1932 és 1944 között Budapesten a Földm?vel?désügyi Minisztériumban dolgozott a szakoktatási f?osztályon. Ezután visszatért Keszthelyre. 1946 májusától mint egyetemi tanár az Agrártudományi Egyetem Mez?gazdaságtudományi Karának Keszthelyi Osztályán az Alkalmazott Mez?gazdasági Üzemtani Tanszék vezet?je lett. Vezette a Gazdasági Szakoktatási F?igazgatóság Dunántúli Kirendeltségét is. Betegsége miatt 1948-ban nyugdíjba ment. Nyugdíj mellett 1954-t?l 1967-ig a f?iskola könyvtárának vezet?je volt. Élénk szakirodalmi munkásságot folytatott. Nyugdíjasként f?leg agrártörténeti tanulmányokat publikált.
IrodalomA Pannon Agrártudományi Egyetem Keszthelyi szaklevéltára. Személyi iratok
 Gulyás Pál: Magyar írók élete és munkái. : 4.981.has.
 Georgikon 175 : 153.p.
Főbb művekA takarmány helyes konzerválása, raktározása és el?készítése
 Mez?gazdasági szakoktatásunk kialakulása, fejl?dése és mai helyzete
 Intézményünk története a Georgikontól napjainkig
 Agrártudományi Egyetem Keszthely, Keszthelyi és Mosonmagyaróvári Mez?gazdasági Karának története
 A keszthelyi agrár-fels?oktatás története
ArcképGeorgikon 175 : 153.p.