Csordás János

(Budapest, 1920. jan. 17. - Zalaegerszeg, Zala m., 1984. szept. 6.)

tanár, költ?, író

     Zala megyéb?l a f?városba származott vendégl?scsaládba született. Tizennégy éves korától írt verseket, melyeket el?ször Sinka István közölt 1943-ban, a Sorsunk c. folyóiratban. A II. világháború alatt újságíró volt; 1944-ben a Zalamegyei Újság, 1945 februárjától a Zalai Összetartás szerkeszt?je lett. 1952-t?l tanítóként dolgozott, el?bb Zalamerenyén, majd Balatonmagyaródon. 1960-ban a Pécsi Tanárképz? F?iskolán tanári oklevelet szerzett. Az iskolában vezette a honismereti szakkört, néprajzi gy?jtést végzett, ezenkívül rendszeresen publikált irodalmi lapokban, hetilapokban. Nyugalomba vonulása után a becsehelyi általános iskolában tanított. 1979-ben jelent meg egyetlen önálló verseskötete, a Zala Megyei Könyvtár kiadásában.
IrodalomBán Zsuzsa: Pedagógus és - költ?
 Tüskés Tibor: Csordás János emlékére
 Új magyar irodalmi lexikon. : 1.383.p.
Főbb művekGyász és szerelem.
ArcképGyász és szerelem : Borító