Csutor Imre

(Salomvár, Zala vm., 1813. júl. 19. - Salomvár, Zala vm., 1891. febr. 7.)

alispán

     Apja Csutor János, anyja Viosz Zsuzsanna. Felesége Hottói Nagy Johanna, házasságukból 3 leány született. 1865-66-ban Zala megye f?jegyz?je. 1866-tól 1871-ig másodalispán, 1872 és 1878 között a megye alispánja. Rá hárult a modern, polgári közigazgatás kereteit megteremt? törvényhatósági és községi törvény végrehajtása. Megváltozott a megye járási beosztása, megalakultak a községi képvisel?-testületek. Hivatali m?ködése idején tette kötelez?vé a megye a községi szülészn?k alkalmazását. Élete utolsó szakaszában salomvári birtokára vonult vissza. Itt írta meg "Észrevételek és toldalékok a Bátorfi Lajos úr "Adatok Zala megye történetéhez" c. munkájához, Deák Ferenc adomáival" c. m?vét, amely 1890-ben Zalaegerszegen jelent meg. Részben kiegészítette, részben korrigálta a Bátorfi által közölteket. Az utókor puritán, egyenes jellem?, igazságra törekv? személyiségként emlékezik rá.
IrodalomSzinnyei József: Magyar írók élete és munkái. : 2.455.has.(?febr.9.)
 Zala megye archontológiája, 1138-2000.
 Gyászhír. Csutor Imre
 Gyászhír
Főbb művekÉszrevételek és toldalékok a Bátorfi Lajos úr "Adatok Zala megye történetéhez" c. munkájához, Deák F