Apáti Ferenc

(16. század els? fele)

költ?

     Az 1526 körül keletkezett Peer-kódexben fennmaradt Cantilena, Fedd?-ének szerz?je. Neve a versf?kb?l olvasható ki. Személyér?l mást nem tudunk. A bécsi egyetem magyar bursájának tagjai közt 1518-ban Apáti Ferenc, fél évvel kés?bb Franciscus Bato de Apáti szerepel. Horváth János még óvatosan fogalmazott: "? volt-e a vers szerz?je, nem döntheti el." Mivel a kódexet Nagyvázsonyban ?rizték, több kutató a számos Apáti közül a Zala megyeiekhez kötötte mind kevesebb kétséggel a vers szerz?jét. Az Irodalmi Lexikon szerint: "Valószín?leg a Zala megyei Apáti községb?l származik." E falunév így nem, csak összetételeiben fordul el?. Eperjesi István a Batto nevet visszafordítja Botkára, a XVI. század elején Nemesapátiban talált egy Botka Ferencet, ?t tartja a vers szerz?jének, s a költemény néhány részletét is megkísérli kapcsolatba hozni annak életrajzi adataival. Eperjesi figyelemre méltó gondolatmenete nem meggy?z?. Jelen ismereteink szerint sem kizárni, sem igazolni nem tudjuk Apáti feltételezett lakhelyeit.
IrodalomMagyar irodalmi lexikon. : 1.42.p.
 Új magyar irodalmi lexikon. : 1.50.p.
 Németh József: Adatok Zala megye kulturális emlékeir?l. I. Középkor : 47-58.p.
 Magyar életrajzi lexikon. : 1.45.p.
 Veszprém megyei életrajzi lexikon. : 43.p.