Czigány Károly

(Veszprém, Veszprém vm., 1832. okt. 27. - K?vágóörs, Zala vm., 1893. febr. 24.)

ügyvéd, író

     A veszprémi gimnáziumban kezdte tanulmányait, majd az 5. és 6. osztályt Sopronban, a 8. osztályt és az els? évi bölcseletet a pápai református kollégiumban végezte el. Ezután jogot tanult a pesti egyetemen. Vizsgái letétele után a kaposvári törvényszéken lett tisztvisel?, majd az eszterházi, kés?bbi a sümegi járásbíróságon dolgozott. 1861-ben szolgabíró lett. Nem sokkal kés?bb K?vágóörsön telepedett le mint ügyvéd. A Balaton-kultusz ébreszt?je és élharcosa volt, s sokat tett Révfülöpnek fürd?teleppé való kialakítása érdekében. Részt vett a Zala-Somogyi G?zhajózási Társaság munkájában. Rendszeres publikációs tevékenységet folytatott. Bölcseleti és társadalmi kérdéseket tárgyaló cikkei a Keszthely, Balaton, Rábavidék, Gy?ri Közlöny, Népjog, Hon, Budapesti Hírlap, Ország-Világ és a Zalai Hírlap c. lapokban jelentek meg. Cikkeket írt a Zalai Közlönybe a balatoni borok védelme érdekében. A Balatoni Szövetség Révfülöpön emlékm?vel örökítette meg nevét 1912-ben. Kéziratait a révfülöpi helytörténeti gy?jtemény ?rzi.
IrodalomSzinnyei József: Magyar írók élete és munkái. : 2.507-508.has.
 Harmath István - Katsányi Sándor: Veszprém megye irodalmi hagyományai. : 247.p.
 A Balaton tudományos, m?vészeti és közéleti arcképcsarnoka : 143.p.
Főbb művekLélek naplója
ArcképA Balaton tudományos, m?vészeti és közéleti arcképcsarnoka : 143.p.