Czirbusz Géza

(Kassa, Abaúj-Torna vm., (ma: Kosi?e, Szlovákia), 1853. szept. 17. - Budapest, 1920. júl. 10.)

piarista szerzetes, földrajztudós, egyetemi tanár

     1873-ban mint egyetemi hallgató a Nemzeti Múzeum régiségtárában tevékenykedett. 1874-ben belépett a piarista rendbe, tanított Kecskeméten, Kisszebenben, Nagykanizsán, Temesváron, Veszprémben, Szegeden, Kolozsváron, Léván, Székesfehérváron és Nagykárolyban. Temesváron, mint a Délmagyarországi Természettudományi Társaság f?titkára m?ködött, 1879-82 között ? szerkesztette a Természettudományi füzetek c. kiadványt. Az ? nevéhez f?z?dik a Délmagyarországi Néprajzi Múzeum megalapítása is. 1883-ban tett tanári vizsgát földrajzból. 1903-ban a budapesti egyetemen az egyetemes földleírás ny. r. tanára lett. Több dolgozata jelent meg a geográfia és etnográfia köréb?l, ezenkívül szépirodalommal is foglalkozott.
IrodalomCzirbusz Géza 30 éves tanársága
 Magyar életrajzi lexikon. : 1.335-336.p.
 Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. : 2.532-534.has.
Főbb művekA délmagyarországi bolgárok ethnográfiai magánrajzai
 Magyarország a XX. század elején
 A délmagyarországi németek
 Antropogeográfia