Darnay-Dornyai Béla, Dornyai

(Keszthely, Zala vm., 1887. márc. 25. - Budapest, 1965. ápr. 5.)

tanár, muzeológus, helytörténész

     A Balaton és vidéke iránti szeretetét szül?földjén szívta magába. Szülei korán meghaltak. Tatán a kegyesrendiek nevelték. A budapesti egyetemen filozófiai doktori címet szerzett. 1910-ben pappá szentelték. 1918-ig a piarista rend rózsahegyi (1910-1912) és veszprémi gimnáziumaiban tanított. 1918-ban a magyaróvári f?gimnáziumhoz került, majd kilépett a rendb?l, s 1921 és 1923 között a budapesti sz?lészeti intézetben tevékenykedett. 1923-tól 1939-ig Salgótarjánban tanított, majd hazatért szül?földjére. A keszthelyi Balatoni Múzeumba került, amelynek 1941 és 1948 között, nyugdíjazásáig igazgatója volt. Geológusnak indult, ám gy?jtötte a természettudományi, régészeti, néprajzi tárgyakat, s a rájuk vonatkozó adatokat. Életének minden állomáshelyén foglalkozott múzeumszervezéssel, létesített gy?jteményeket. ? alapította a Liptó vármegyei, a tatatóvárosi és a salgótarjáni múzeumot. A megismert területek múltjáról pedig rendszeresen jelentetett meg cikkeket, tanulmányokat. Sok száz tanulmánya értékes helytörténeti forrása a mai kor kutatóinak. F?leg Keszthely, Gyenesdiás és a Balaton nyugati vidéke tartozott helytörténeti kutatásai homlokterébe. Ismeretterjeszt? tanulmányai közül legértékesebbek az archeológiai, m?vel?déstörténeti és természettudományi tárgyú írásai.
IrodalomVajkai Aurél: Darnay-Dornyai Béla : 7-8.p.
 Gulyás Pál: Magyar írók élete és munkái. : 6.158-160.has.
 Sziklay János: Dunántúli kultúrmunkások. : 469.p.
 Veszprém megyei életrajzi lexikon. : 124.p.
 A Balaton tudományos, m?vészeti és közéleti arcképcsarnoka : 63.p.
Főbb művekBakony : Útikalauz
 Balaton és környéke : Útikalauz
 Keszthely végvár a törökvilágban
 Bronzkori urnaleletek és egyéb régiségek Gyenesdiáson
 Egregy Árpád-kori temploma
ArcképA Balaton tudományos, m?vészeti és közéleti arcképcsarnoka : 63.p.