Artner Tivadar

(Csáktornya, Jugoszlávia, (ma: Cakovec, Horvátország), 1929. jan. 2. - Budapest, 1999. szept. 21.)

m?vészettörténész

     Az elemi iskolát Csáktornyán (1935-1939), gimnáziumi tanulmányait Zalaegerszegen a Deák Ferenc Gimnáziumban végezte el (1941-1948). 1948-1950-ben a budapesti Képz?m?vészeti F?iskolán, 1950-1953-ban a budapesti egyetemen tanult, ahol 1953-ban magyar-történelem szakos tanári oklevelet szerzett. Még ebben az évben a Szabad Nép szerkeszt?ségében kezdett dolgozni, 1957 januárjában átszervezés címén elbocsátották. 1958. január-májusban a M?vészettörténeti Dokumentációs Központban tudományos kutató, 1958 júniusától 1960 áprilisáig a Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadónál képszerkeszt? volt. Ezt követ?en rövid, többnyire csak néhány hónapos munkaviszonyok következtek az Új Írásnál, az Élet és Irodalomnál, a Hírlapkiadó Vállalatnál, a Képcsarnok Vállalat M?gy?jt? cím? lapjánál, a M?vészeti Alap propagandacsoportjánál. 1973 szeptemberét?l 1975. június 30-ig a Zala Megyei Múzeumok Igazgatósága alkalmazásában a zalaegerszegi Göcseji Múzeumban dolgozott. 1975-t?l szellemi szabadfoglalkozású, 1984-t?l rokkantsági, 1989-t?l rendes nyugdíjas lett. Az 1960-as évekt?l az egyik legismertebb m?vészeti ismeretterjeszt? íróként tartották számon. Évezredek m?vészete cím? könyvének egyik illusztrációja, ill. képaláírása miatt nyomozás indult ellene, amit 1966-ban megszüntettek, de figyelmeztetésben részesítették. (Az elkészült könyvet bezúzták, majd kijavítva újranyomták.) Könyvillusztrációk készítésével is foglalkozott (Vitéz János. Mesék. Szántó Piroskával. Budapest 1962.; A hét holló. Mesék. Szántó Piroskával. Budapest 1962. stb.).
IrodalomKortárs magyar m?vészeti lexikon. : 1.83.p.
 Szabó Ákos András: Magyar fest?k és grafikusok életrajzi lexikona. : 1.35.p.
 M?vészeti lexikon. : 1.106.p.
 Új magyar életrajzi lexikon. : 1.206.p.
Főbb művekIsmerkedés a m?vészettel
 A középkor m?vészete
 Évezredek m?vészete
 A reneszánsz m?vészete
 A barokk m?vészete
 Az ókor m?vészete
 Ló és lovas a m?vészetben.