Deininger Imre, komorrai

(Esztergom, Esztergom vm., 1844. máj. 7. - Budapest, 1918. dec. 31.)

mez?gazdász

     Középiskoláit szül?városában, a Gazdasági Akadémiát Magyaróváron végezte. 1868-tól Debrecenben a Fels?bb Gazdasági Tanintézetben, 1874-t?l Magyaróváron tanár, 1884-1892 között Keszthelyen igazgató. Ezután Gödöll?n a koronauradalom jószágigazgatója, 1899-t?l a Földm?velési Minisztériumban dolgozott, 1914-ben vonult nyugdíjba.
IrodalomMagyar agrártörténeti életrajzok. : 1.397-401.p.
 Füzes Miklós: Deininger Imre élete és munkássága : 113-120.p.
Főbb művekA Keszthelyi Gazdasági Tanintézet (1865-1885) Évkönyve... az itt felállított Georgikon (1797-1848).. : Szerkesztette
 Adatok kultúrnövényeink történetéhez. A Lengyel-i ?skori telep növénymaradványai
ArcképFüzes Miklós: Deininger Imre élete és munkássága : 113.p.