Dervarics Kálmán, egyházasbükki

(Gutorfölde, Zala vm., 1827. jún. 5. - Alsólendva, Zala vm., (ma: Lendava, Szlovénia), 1904. márc. 30.)

aljárásbíró, helytörténész

     Szülei - megszerezve az ottani postamesteri jogot és a vele járó birtokot - 1831-ben költöztek Alsólendvára. A gimnáziumot Varasdon végezte, majd a gy?ri jogakadémiára járt. 1847-ben megyei tiszteletbeli esküdtté nevezték ki. 1848-ban a Zala megyei mozgó nemzet?rség f?hadnagyává választották, részt vett a horvát csapatok betörését akadályozó különböz? hadm?veletben. 1854-ig az alsólendvai f?szolgabírói hivatalban dolgozott, 1855-t?l céhbiztosi feladatokat látott el. Közben több írása is megjelent a Divatcsarnokban és a Vasárnapi Újságban. 1861-ben ? lett Alsólendva jegyz?je. 1865 novemberét?l a löv?i járásbeli alszolgabírói, 1868-tól az alsólendvai városbírói tisztséget töltötte be. 1872-t?l a helyi járásbíróságnál aljárásbíró. 1893-ban nyugdíjazták. Az 1890-es évek végét?l haláláig ugyanitt vend tolmácsként m?ködött. Emellett rendszeresen publikált az 1862-t?l meginduló Zala-Somogyi Közlönyben és az 1896-tól megjelen? Alsólendvai Híradóban. Cikkeiben f?ként Alsólendva és környékének múltjával foglalkozott. Alsólendva és vidéke történetér?l készült terjedelmes munkáját kéziratként hagyta az utókorra.
IrodalomSzinnyei József: Magyar írók élete és munkái. : 2.796-797.has.
 Gulyás Pál: Magyar írók élete és munkái. : 5.640.has.
 Új magyar irodalmi lexikon. : 1.430.p.
 Foki Ibolya: Alsólendva és vidéke szolgálatában. Adatok Dervarics Kálmán életpályájához
 Göncz László: Száz éve halt meg Alsólendva nagy krónikása. (E. Dervarics Kálmán...) : 71-75.p.
Főbb művekTörténeti beszélyek
 Gróf Zrínyi Miklós, a költ? halála 1664-ben
ArcképZalavármegyei évkönyv a milleneumra. : 213.p.