Deselvics István

(? - 1670 körül)

evangélikus lelkész, esperes

     Gy?rben, K?szegen tanult, az 1635-1636-os tanévre Lipcsébe iratkozott be, 1636 februárjában a Wittenbergi Egyetem hallgatója. Hazatérve Murányban udvari pap, 1641 elején a Dunántúlra távozott. A negyvenes években Zalaszentgróton, 1650-t?l vagy 1651-t?l Légrádon lelkész, ugyanitt esperessé választották. 1664-ben Egyházasfalvára költözött, ahol a fert?ninneni egyházmegyében esperesként m?ködött. 1663-1664-ben az ? tulajdonában volt Paulus Eberus: Calendarium historicum cím?, 1564-ben megjelent m?ve. Ez történelmi eseménynaptár, latinul közli, hogy az év egyes napjain milyen fontos események történtek. A kimaradt üres helyekre Deselvics bejegyezte Zrínyi Miklós hadjáratával kapcsolatos értesüléseit. A könyv 1963-ban a bucsuszentlászlói ferences kolostor rejtekéb?l került el?, jelenleg a Zala Megyei Könyvtár tulajdona.
IrodalomSzinnyei József: Magyar írók élete és munkái. : 2.806.has.
 Zoványi Jen?: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon. : 147.p.
Főbb művekTizenkét idvösséges elmélkedések...