Dóber Viktor

(Nagygörb?, Zala vm., 1929. - Székesfehérvár, Fejér m., 2005. jan. 30.)

katolikus pap, helytörténész

     Sümegen és Veszprémben járt gimnáziumba, a papi szemináriumot Veszprémben és Egerben végezte el. 1954-ben szentelték pappá, Zalaapátiban, Inkén, Keszthelyen, Dióskálban teljesített szolgálatot segédlelkészként. 1964-t?l 1972-ig Zalacsány, 1972-t?l 2000-ig Somogysárd plébánosa volt. 2000-ben nyugdíjba vonult és Kéthelyen telepedett le. Az 1980-as évekt?l a Magyar Egyháztörténeti Munkaközösség tagja lett, helytörténeti kutatásokkal foglalkozott. Mintegy 50 kéziratos munkáját a veszprémi Érseki Levéltár ?rzi.
IrodalomAz 1918-1919-es események a veszprémi egyházmegye zalai és somogyi településein : 181-182.p.
Főbb művekZalacsány és Zalaapáti között: Mindszent, Bókaháza és Újfalu története a középkortól napjainkig
 Az 1918-1919-es események a veszprémi egyházmegye zalai és somogyi településein
ArcképAz 1918-1919-es események a veszprémi egyházmegye zalai és somogyi településein : 180.p.