D?ry Lajos, báró, jobaházi

(D?rypatlan, Tolna vm., 1904. jan. 23. - Keszthely, Veszprém m., 1977. jan. 10.)

mez?gazdász, egyetemi tanár

     Fels?fokú tanulmányait a magyaróvári akadémián kezdte, majd átkerült Keszthelyre, s itt szerzett diplomát 1928-ban. Sikerült Keszthelyen maradnia, el?bb a gyakorlati tanszéken, majd a növénytermesztési tanszéken volt tanársegéd, majd kinevezett tanár, 1939-ig. Közben 1932-ben az Alsó-Dunántúli Zöldmez? Egyesület titkára, majd 1935-ben elnöke lett. 1940-ben megbízták a kolozsvári Mez?gazdasági F?iskola növénytermesztési tanszékének vezetésével. A II. világháború befejez?dése után a debrecen-pallagpusztai Mez?gazdasági Kísérleti Intézet vezet?je. Majd 1946 és 1949 között a gödöll?i Agrártudományi Egyetemen tanszékvezet?. Kés?bb visszaköltözött Keszthelyre, s 1953-tól a Mez?gazdasági Kísérleti Intézet növénynemesítési és gyepgazdálkodási osztályvezet?je lett. Szakterülete a gyepnövények nemesítése és agrotechnikája volt. Kiemelked? eredményeket ért el a gyepnövénymag-termesztés racionalizálása terén. Szakcikkei jelentek meg számos tudományos folyóiratban. Ismeretterjeszt? munkássága is kiemelked?.
IrodalomMagyar életrajzi lexikon. : 3.165.p.(*jan.25.)
 Gulyás Pál: Magyar írók élete és munkái. : 6.228-229.has.
Főbb művekA hozam megállapítása és a célszer? kihasználás a legel?üzemben
 A réti ecsetpázsit (Magyarország kultúrflórája)