Édes Jen?

(Aszóf?, Zala vm., 1881 - ?)

tanár

     Egyetemi tanulmányait Budapesten végezte. 1906-tól Munkácson kezdett tanítani a helyi gimnáziumban. 1920-ban Tatára került, itt azonban csak fél évig tanított. 1920-tól 1941-ig a budapesti Madách Gimnázium tanára volt. Nyugdíjaztatásakor megkapta a tanügyi f?tanácsos címet, és mint nyugdíjast a római katolikus f?igazgatásnál alkalmazták. Részt vett az 1929-es hágai és az 1935-ös római kongresszusokon. Nyelvészeti, filológiai tankönyvei és szépirodalmi m?vei jelentek meg jelent?s számban.
IrodalomGulyás Pál: Magyar írók élete és munkái. : 7.78-79.has.
Főbb művekTullius Cicero válogatott beszédei : Szerkesztette és magyarázatokkal ellátta
 Elementa latina. Módszeres latin olvasókönyv a reálgimnázium 3., 4. o. számára
 Latin-magyar szótár. A középiskolák használatára : Átdolgozta