Egán Ede, borostyánk?i

(Csáktornya, Zala vm., (ma: ?akovec, Horvátország), 1851. júl. 3. - Szerednye, Ung vm., 1901. szept. 20.)

gazdász

     Édesapja Írországból került Magyarországra. Uradalmakban betöltött jószágigazgatói tevékenysége után megvásárolta a Vas megyei borostyánk?i uradalmat. Középiskoláinak elvégzése után két éven át egy szászországi birtokon gyakornokoskodott. 1872-t?l 1874-ig el?bb a bécsi mez?gazdasági f?iskolán, majd a hallei egyetemen tanult. Beutazta Németországot, Angliát, Olaszországot és Ausztriát. Hazakerülve birtokára, el?adásai és publikációi alapján figyelt fel rá a földm?velésügyi kormányzat. Kezdeményezésére állították fel az Országos Tejgazdasági Felügyel?séget, és 1883-ban országos tejgazdasági felügyel?vé nevezték ki. 1890-ben feleségül vette az egyik porosz földbirtokos leányát, a poroszországi Slossevóba költözött, s nyolc éven át irányította apósa gazdaságát. 1897-ben visszatért Magyarországra. A Földm?velésügyi Minisztérium által Bereg megyében létesített miniszteri biztosságot vezette. A magyar mez?gazdaság fejlesztése terén kifejtett munkássága f?ként a tejgazdaság korszer?sítésére irányult. Szorgalmazta a tejszövetkezetek létrehozását Budapesten, s kidolgozta a budapesti központi tejcsarnok alapszabály-tervezetét. Sokat tett az erdélyi és kelet-magyarországi szarvasmarhatenyésztés és tejgazdálkodás fellendítéséért is. Váratlan baleset vetett véget életének.
IrodalomSzinnyei József: Magyar írók élete és munkái. : 2.1214-1216.has.
 Gulyás Pál: Magyar írók élete és munkái. : 7.92-93.has.(*Borostyánk?,júl.13.)
 Magyar életrajzi lexikon. : 1.411.p.
 Magyar agrártörténeti életrajzok. : 1.461-464.p.
Főbb művekÉrtekezés a Budapesten szövetkezeti alapon létesítend? Központi Tejcsarnok tárgyában
 Magyarország tejgazdasági termelésének és kereskedésének mai helyzete
 A tejgazdaság fontossága Erdély marhatenyésztési viszonyainak fejlesztésére
 Az erdélyi szarvasmarha-tenyésztés feladatai
 Landwirtschaftlische Skizzen aus Ungarn
 A hegyvidéki földm?vel? nép közgazdasági helyzetének javítását célzó állami akció ügyében.. jelentés
ArcképMagyar agrártörténeti életrajzok. : 1.461.p.