Egervári László

(? 1430 körül - 1495. vagy 1496.)

földbirtokos, f?ispán, tárnokmester

     Vas megyei nemesi családból származott. Mátyás király idején nagy birtokadományokban részesült. 1474-ben bihari f?ispán, váradi várnagy, 1475-ben a váradi püspökség adminisztrátora, 1475-t?l zalai f?ispán, 1476-82 között horvát-szlavon bán. 1485-89 között a Sziléziában harcoló csapatok kapitánya. 1491-93-ban ismét horvát-szlavon bán, majd tárnokmester. Halálának pontos ideje ismeretlen. Egerváron kezdte kiépíteni családi birtokközpontját, várat, templomot, ferences kolostort, Fancsikán kápolnát kezdett építeni. Egerváron temették el, sírja ismeretlen. A templomban látható sírk? unokaöccséé, Bereck püspöké.
IrodalomMagyar életrajzi lexikon. : 1.441.p.
 Degré Alajos - Gergelyffy András - Valter Ilona: Az egervári vár története
 Pálosfalvi Tamás: Nikápolytól Mohácsig 1396-1526 : 150.p.